Pirelli Thailand by ATV เช็คราคายานยนต์ ออนไลน์

คนมีรถห้ามลืมต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

การต่อภาษีรถยนต์เป็นหน้าที่ที่คนมีรถทุกคนต้องให้ความสำคัญ โดยการต่อภาษีรถยนต์ หรือ พ.ร.บ. รถยนต์ เป็นการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาถนนหนทาง สิ่งอำนวยความสะดวก และเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพราะถนนเมื่อถูกใช้งานจากรถจำนวนมากย่อมทำให้ทรุดโทรมลง เงินภาษีรถจึงถูกนำไปพัฒนาถนนและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีช่องทางตรวจสอบภาษีรถยนต์และเสียภาษีรถยนต์ที่สะดวกหลายช่องทาง คนมีรถจึงไม่ควรเลี่ยงภาษีรถเด็ดขาด เพื่อไม่ให้รถโดนระงับทะเบียนหรือเสียค่าปรับจากการไม่ต่อภาษี

ช่องทางตรวจสอบและต่อภาษีรถยนต์

คำนวณราคารถในโชว์รูม
กรมการขนส่งทางบกเปิดช่องทางการเสียภาษีรถหลายช่องทาง

การเช็คภาษีรถยนต์ว่าหมดอายุวันไหน ถึงเวลาต่อภาษีหรือยัง สามารถเช็คภาษีรถออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมขนส่งทางบกโดยตรง เพราะกรมขนส่งทางบกดูแลเรื่องทะเบียนรถและการต่อภาษีประจำปี ผู้ที่มีรถยนต์ควรตรวจสอบวันต่ออายุภาษีรถยนต์ และดำเนินการก่อนหมดอายุ ซึ่งกรมการขนส่งบกเปิดให้รถยนต์ต่ออายุได้ก่อน พ.ร.บ. รถยนต์ หมดอายุ 90 วัน ทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ทางเคาน์เตอร์ที่ให้บริการ

การต่อภาษีหน้าเคาน์เตอร์มีหลากหลายช่องทางให้เลือกตามความสะดวก ได้แก่ เคาน์เตอร์กรมการขนส่งทางบก เคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ มีวิธีการต่อทะเบียนรถและชำระค่าภาษี ดังนี้

 • เตรียมเอกสารให้พร้อม มีเอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ สมุดจดทะเบียนรถ เอกสาร พ.ร.บ.รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (ในกรณีที่รถยนต์อายุเกิน 7 ปีขึ้นไป)
 • ยื่นเอกสารทั้งหมดที่เคาน์เตอร์ให้บริการ
 • ชำระค่าธรรมเนียม และรับป้าย พ.ร.บ. สำหรับติดหน้ารถ

เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก

การยื่นต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ในปัจจุบันอนุญาตให้รถยนต์ที่อายุเกิน 7 ปีสามารถยื่นได้ แต่ต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อน โดยมีวิธีการต่อภาษีรถยนต์ผ่านทางเว็บไซต์ ดังนี้

 • เข้าสู่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th และลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ
 • เลือก “ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี”
 • กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถ และยื่นชำระภาษี
 • กรอกรายละเอียดหลักฐานการเอาประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือเลือกซื้อ พ.ร.บ.จากในระบบ
 • เลือกช่องทางการชำระเงิน และชำระเงินให้เรียบร้อย

หลังจากชำระภาษีรถยนต์ประจำปีแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะส่งใบเสร็จรับเงิน และสมุดกรมธรรม์ พ.ร.บ. ให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุเอาไว้ เจ้าของรถสามารถนำหลักฐานไปปรับบันทึกรายการชำระเงินได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

ปัจจุบันเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมต่อกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ที่ต้องการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ต้องชำระทั้งค่าภาษีและค่าปรับใบสั่งจราจรที่ค้างชำระทั้งหมดจึงจะได้ป้ายภาษีตัวจริง หากไม่จ่ายค่าปรับจราจร ต่อภาษีรถยนต์ประจำปีจะได้ใบแทนภาษีชั่วคราว ใช้ได้ 30 วัน

ทำไมต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนต่อภาษี

ผู้หญิงสัมผัสรถยนต์
รถยนต์ที่อายุเกิน 7 ปีต้องตรวจสภาพรถก่อนต่อทะเบียน

การตรวจสภาพรถยนต์นี้จะใช้เฉพาะกับรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี และต้องตรวจสภาพรถกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน หรือ ตรอ. เท่านั้น จุดประสงค์หลักก็เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถยังคงมีสภาพดี พร้อมใช้งานบนท้องถนน และมีความปลอดภัยต่อตนเองและผู้ร่วมถนนเป็นอย่างดี โดย ตรอ. จะมีการตรวจสอบสภาพรถในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้

 • ตรวจสอบข้อมูลทั่วไปของรถให้ถูกต้องชัดเจน เช่น ป้ายทะเบียนรถ ประเภทรถ หมายเลขตัวรถ เลขเครื่องยนต์
 • เช็กสภาพโดยรอบของรถให้มีความสมบูรณ์ เช่น ตัวถัง สีรถ อุปกรณ์ไฟฟ้า พวงมาลัย ที่ปัดน้ำฝน
 • ทดสอบระบบการใช้งานภายในรถให้มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ดี เช่น การหักเลี้ยวรถ ระบบเชื้อเพลิง
 • ทดสอบประสิทธิภาพการเบรกโดยเฉพาะ เพื่อดูประสิทธิภาพการยึดเกาะ การเบรกกะทันหัน การตอบสนองขณะเบรกของรถ
 • ดูทิศทางการเบี่ยงเบนของแสง และความเข้มของแสง เพื่อดูประสิทธิภาพของไฟหน้ารถ
 • วัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ของรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
 • ตรวจควันดำของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลให้มีประสิทธิภาพตามที่กำหนด
 • วัดระดับเสียงรถ เมื่อตรวจวัดแล้วต้องไม่เกิน 100 เดซิเบล

หากรถผ่านคุณสมบัติครบทุกข้อ ตรอ. จะออกใบรับรองสำหรับใช้ในการต่อภาษีรถยนต์ให้ โดยใบรับรองนี้จะมีอายุเพียง 3 เดือนเท่านั้น ส่วนผู้ที่สภาพรถไม่ผ่านเกณฑ์ทาง ตรอ. จะแจ้งข้อบกพร่อง และให้แก้ไขภายใน 15 วัน ก่อนจะนำมาตรวจสภาพรถใหม่อีกครั้ง

การมีรถยนต์สภาพดีมีความสำคัญในการขับขี่ เพราะช่วยให้การใช้งานรถปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งอะไหล่รถมีหลายส่วนที่ต้องให้ความสำคัญ หนึ่งในนั้นคือยางรถยนต์ เพราะทำหน้าที่รับน้ำหนักรถ เสียดสีกับพื้นถนนขณะรถวิ่ง ยึดเกาะถนนและรีดน้ำบนถนนเปียก ช่วยให้รถขับเคลื่อนได้อย่างปลอดภัย ผู้ขับขี่จึงควรเลือกยางรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพดี แนะนำยางรถยนต์ Pirelli ที่ตอบโจทย์ทั้งรถยนต์ขนาดเล็ก ขนาดกลาง รถสปอร์ต รถหรู รถ SUV และรถกระบะ คุณภาพระดับโลก มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเมื่อซื้อยางรถยนต์ Pirelli by ATV รับการประกันยางรถยนต์ฟรี 1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร กรณียางบาด บวม แตก จากการใช้งาน สอบถามเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก m.me/PirellibyAsiatires

อ้างอิงข้อมูล: กรมการขนส่งทางบก

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า