Pirelli Thailand by ATV เช็คราคายานยนต์ ออนไลน์

ภาษีรถยนต์ เรื่องจำเป็นที่คนใช้รถต้องรู้

การตัดสินใจซื้อรถยนต์สักคัน แม้จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายได้อย่างมากต่อการเดินทางในชีวิตประจำวัน แต่กลับทำให้มีสิ่งที่ต้องใส่ใจและดูแลมากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพรถ ค่าผ่อนรถยนต์ ค่าน้ำมัน รวมไปถึงค่าต่อภาษีประจำปี นั่นทำให้ผู้ที่เพิ่งใช้รถใช้ถนนรายใหม่ ๆ อาจยังไม่เข้าใจระเบียบหรือวิธีการต่อภาษีรถยนต์ที่ถูกต้องได้ ดังนั้นจะพามาดูกันว่าขั้นตอนการต่อภาษีรถนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง มีเอกสารสำคัญต้องเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหน มาร่วมหาคำตอบกัน


เสียภาษีรถยนต์ ทำไมต้องทำ แล้วเงินไปอยู่ไหน


การต่อภาษีรถยนต์ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถต้องทำเป็นประจำทุกปีตามกฎหมาย ซึ่งเงินเหล่านั้นจะถูกนำมาใช้ไปกับการพัฒนาระบบคมนาคมให้ดีขึ้น ฉะนั้นการจ่ายเงินภาษีรถยนต์จึงเปรียบได้กับการช่วยพัฒนาถนนหนทางให้เดินทางกันได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

การต่อภาษีรถยนต์ ต้องเป็นรถประเภทใดบ้าง

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
 • รถจักรยานยนต์ (รย.12)
 • รถแทรกเตอร์ (รย.13)
 • รถบดถนน (รย.14)
 • รถพ่วง (รย.16)

เอกสารการต่อภาษีรถที่ต้องเตรียมเอาไว้

 • คู่มือการจดทะเบียนรถยนต์ตัวจริงหรือสำเนา
 • หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยรถ (พ.ร.บ.)
 • เอกสารการเข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์ (สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี, จักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี และ เอกสารรับรองการติดตังแก๊ส)
ตำรวจเขียนใบสั่ง
หากได้รับใบสั่งควรจ่ายเงินให้เรียบร้อย

ข้อควรระวังในการต่อภาษีรถยนต์


หากโดนใบสั่งจราจรและยังไม่ได้จ่ายค่าปรับจราจรตามที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถต่อภาษีได้ตามปกติ โดยทางนายทะเบียนรถยนต์จะไม่ออกเครื่องหมายการเสียภาษีตัวจริงมาให้ แต่จะให้ใบชั่วคราวมาแทน ซึ่งจะมีอายุเพียง 30 วันเท่านั้น

อย่างไรก็ดีผู้ขับขี่รถยนต์ยังสามารถแก้ไขด้วยการจ่ายค่าปรับกับนายทะเบียนได้เลย ทั้งยังจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีตัวจริงมาในทันที

โดยหากฝ่าฝืนขับรถโดยไม่มีป้ายภาษี ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ที่ว่าด้วยเรื่องการแสดงเครื่องหมายตามที่กรมการขนส่งระบุให้ครบถ้วน จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท รวมไปถึงถูกตัดคะแนนการขับรถอีก 1 แต้มด้วย

ต่อภาษีรถยนต์ได้ที่ไหน

 • สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
 • ที่ทำการไปรษณีย์
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการช้อปให้พอ แล้วต่อภาษี
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • ช่องทางออนไลน์ https://eservice.dlt.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax
หญิงสาวใช้คอมพิวเตอร์
ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ช่องทางง่ายที่สุด

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ วิธีชำระภาษีที่ง่ายที่สุด


การต่อภาษีรถแบบออนไลน์นับเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด ทุกคนสามารถทำเองได้ที่บ้าน แต่ก่อนที่จะไปทราบขั้นตอน การต่อภาษีทางอินเทอร์เน็ตมีสิ่งที่แตกต่างจากปกติเล็กน้อย มาทราบเงื่อนไขเบื้องต้นกันก่อน

 • ต้องเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และ รถจักรยานยนต์ ที่จดทะเบียนจากทุกจังหวัด
 • รถประเภท รย.1 รย.2 และ รย.3 ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรก รวมไปถึงรถ รย.12 ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก ต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนดำเนินการ
 • เป็นรถประเภท รย.1 รย.2 และ รย.3 ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม หรือที่ไม่ต้องขอรับความเห็นชอบก่อนชำระค่าภาษีประจำปี
 • รถที่ค้างชำระค่าภาษีเกิน 1 ปี จำเป็นต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากเอกชน (ตรอ.) มาก่อน
 • ไม่ใช่รถที่ติดแก๊สทุกชนิดเป็นเชื้อเพลิง
 • รถที่มีสถานะทางทะเบียน หรือไม่ถูกระงับทะเบียน อันเนื่องจากค้างการชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบ 3 ปี
 • ไม่ใช่รถที่ได้รับการยกเว้นค่าภาษีประจำปี
 • ไม่ใช่รถที่ถูกอายัดทะเบียน
 • ชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ก่อนครบกำหนดชำระภาษี

อัตราค่าบริการ

 • ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ รายการละ 32 บาท
 • ค่าธรรมเนียมเอกสารทางธนาคาร (กรณีชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการ หรือหักบัญชีเงินฝาก) รายการละ 20 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร (กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) 2% และ VAT 7% ของผลรวมยอดเงินทั้งหมด

รวม 8 ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์


 1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th พร้อมลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน
 2. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
 3. ยื่นชำระภาษีประจำปี ที่เมนู “ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี”
 4. กรอกรายละเอียดรถยนต์เพื่อลงทะเบียนรถและยื่นชำระภาษี
 5. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการเอาประกัน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (กรณี พ.ร.บ. ที่มีความคุ้มครองมากกว่า 3 เดือน) หรือสามารถซื้อ พ.ร.บ. ได้จากระบบ
 6. เลือกช่องทางการชำระเงิน 1 ช่องทาง ได้แก่ หักบัญชีเงินฝาก ชำระเงินโดยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต,ชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ตู้ ATM  และ แอปพลิเคชันธนาคารหรือสถาบันทางการเงินที่เข้าร่วมรายการ
 7. สามารถตรวจสอบสถานการณ์ยื่นชำระภาษี สถานะจัดส่งเอกสาร หมายเลข EMS เลขกรมธรรม์ หรือปัญหาจากการยื่นชำระ ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/ เปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน”
 8. กรมการขนส่งทางบกจะทำการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และสมุดกรมธรรม์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ให้ข้อมูลไว้

ต่อภาษีรถยนต์ ใช้ระยะการดำเนินการกี่วัน


สำหรับระยะเวลาการดำเนินการเรื่องต่อภาษีรถยนต์ รวมระยะเวลาตั้งแต่ขั้นตอนชำระเงินไปจนถึงวันที่ได้รับเอกสารจากทางไปรษณีย์จะอยู่ที่ไม่เกิน 5 วันทำการ

เป็นอย่างไรกันบ้างกับวิธีการต่อภาษีรถยนต์ นับว่ามีขั้นตอนการทำด้วยตัวเองได้ไม่ยากเลย ด้วยช่องทางต่าง ๆ ทำให้คุณสามารถชำระภาษีได้ง่ายดายขึ้น เช่นเดียวกับ Pirelli by ATV ที่มียางตอบโจทย์ทุกความต้องการ พร้อมให้บริการผ่านหลากหลายช่องทาง ด้วยการหาซื้อยางได้ที่ร้านยางชั้นนำทั่วประเทศ และศูนย์บริการ B-Quick และ MMS ทุกสาขา รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ Shopee และ Lazada นอกจากนี้ยังมีรับประกันยาง “บาด-บวม-แตก” ที่สามารถเคลมฟรี 1 ปีหรือระยะทาง 25,000 กิโลเมตร ภายใต้เงื่อนไขบริษัทด้วย สนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ทางเฟซบุ๊ก m.me/PirellibyAsiatires

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า