Pirelli Thailand by ATV เช็คราคายานยนต์ ออนไลน์

ป้ายภาษีรถยนต์หาย ทำไง ต้องแจ้งที่ไหน

เมื่อพูดถึงป้ายภาษีรถยนต์ หรือที่เรียกกันว่าป้ายวงกลม เป็นป้ายสติกเกอร์สำหรับใช้แสดงเป็นหลักฐาน ว่ารถของคุณได้ทำการต่อภาษีประจำปีและต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ เป็นที่เรียบร้อย ถ้ารถคันไหนไม่มีป้ายวงกลมถือว่าผิดกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และหากป้ายวงกลมหายขึ้นมา ต้องแจ้งความไหม หรือขอป้ายภาษีรถยนต์ใหม่ได้ที่ไหน วันนี้พิเรลลี่รวบรวมคำตอบมาฝาก

ป้ายวงกลมบอกอะไรบ้าง ใช่ป้าย พ.ร.บ. หรือไม่

อันดับแรกต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ป้ายวงกลมเป็นเอกสารสำคัญที่รถทุกคันต้องติดไว้ที่กระจกหน้ารถ เพื่อแสดงว่ารถคันดังกล่าวได้ทำการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์และจ่ายค่าภาษีรถประจำปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ พ.ร.บ.รถยนต์ เป็นประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดให้รถทุกคนต้องมี เพื่อรับความคุ้มครองเวลาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และถ้าซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะได้รับความคุ้มครองเพิ่มมากขึ้นกว่าการทำ พ.ร.บ.รถยนต์ เพียงอย่าง เนื่องจากประกันภัยรถยนต์ให้ความคุ้มครองทั้งคน รถ และทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ด้วยเหตุนี้ผู้ขับขี่หลายคนจึงเลือกทำประกันรถยนต์อีกหนึ่งฉบับ มาถึงตรงนี้คงต้องบอกว่า ป้ายวงกลมไม่ใช่ป้าย พ.ร.บ.รถยนต์แต่อย่างใด ส่วนเรื่องที่สงสัยว่าป้ายวงกลมบอกอะไรบ้าง ? คำตอบคือ

 • ประเภทของรถ
 • เลขทะเบียนรถ จังหวัดที่จดทะเบียน
 • วันสิ้นอายุของป้ายวงกลม (วันสิ้นอายุภาษี)
 • ลายเซ็นนายทะเบียน และสังกัดของนายทะเบียน

ป้ายวงกลมหายต้องแจ้งความไหม

หากทำป้ายภาษียนต์หรือป้ายวงกลมสูญหาย ต้องดำเนินการแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เรียบร้อยก่อน เพื่อนำใบแจ้งความมาเป็นหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์กรณีผู้อื่นนำป้ายภาษีรถยนต์ไปใช้แอบอ้างหรือกระทำความผิด รวมถึงเพื่อใช้ยื่นประกอบคำขอรับป้ายภาษีใหม่ แต่ถ้าไม่สะดวกเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจก็สามารถแจ้งขอลงบันทึกถ้อยคำกรณีเอกสารป้ายภาษีรถยนต์สูญหายไว้เป็นหลักฐานกับนายทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ได้เช่นเดียวกัน

สินเชื่อรถยนต์
เจ้าของรถติดไฟแนนซ์ควรรู้ ใครบ้างมีสิทธิขอป้ายภาษีใหม่

ป้ายวงกลมหาย รถติดไฟแนนซ์ ขอป้ายภาษีใหม่ได้ไหม

สำหรับรถยนต์ที่ติดไฟแนนซ์หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระ หากป้ายวงกลมสูญหายต้องติดต่อบริษัทไฟแนนซ์โดยตรง เพื่อให้บริษัทไฟแนนซ์ไปดำเนินการคัดป้ายภาษีรถยนต์หรือป้ายวงกลมใหม่ แล้วจัดส่งป้ายภาษีใหม่มาให้คุณในภายหลัง

ขอป้ายวงกลมใหม่ ต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

กรณีเป็นเจ้าของรถคันที่ป้ายวงกลมหายและไม่ติดไฟแนนซ์ สามารถขอป้ายวงกลมรถยนต์ได้โดยแจ้งขอป้ายภาษีใหม่ที่สำนักงานขนส่งทางบกพื้นที่ที่รถจดทะเบียนไว้เท่านั้น โดยต้องเข้าไปติดต่อภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วันนับจากป้ายภาษีหาย สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอป้ายวงกลมใหม่ ได้แก่

 • บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ ทั้งตัวจริงและสำเนา (หรือหนังสือรับรองบริษัท กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล)
 • เล่มทะเบียนรถ (เล่มสีฟ้า) ทั้งตัวจริงและสำเนา
 • สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ หรือบันทึกถ้อยคำใบคู่มือสูญหาย
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเอง)

ขอป้ายภาษีใหม่ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าไร

ค่าธรรมในการขอป้ายภาษีรถยนต์แผ่นใหม่ที่หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีขอด้วยตนเอง

มีค่าคำขอ ฉบับละ 5 บาท และค่าธรรมเนียมใบแทนเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ฉบับละ 20 บาท และอาจมีค่าอากรแสตมป์ใช้ติดหนังสือมอบอำนาจ เพิ่มอีกฉบับละ 10 บาท กรณีเจ้าของรถไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

กรณีรถติดไฟแนนซ์

สำหรับรถติดไฟแนนซ์หรือรถที่กำลังผ่อนอยู่ มีค่าบริการคัดป้ายภาษีอยู่ 500-600 บาท โดยค่าบริการจะขึ้นอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์แต่ละแห่งเป็นผู้กำหนด

ผู้หญิงใช้โน้ตบุ๊ก
การขอป้ายภาษีใหม่หลังสูญหายต้องยื่นเรื่องที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียน

ขอป้ายภาษีใหม่ทางออนไลน์ได้ไหม

คำตอบคือ ไม่สามารถขอแผ่นป้ายภาษีใหม่ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ แต่สามารถต่อชำระภาษีรถประจำปีใหม่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ฉะนั้นถ้าป้ายวงกลมสูญหายไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม เจ้าของรถควรไปดำเนินแจ้งความที่สถานที่ตำรวจ และเข้าดำเนินการขอแผ่นป้ายภาษีใหม่ด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับโดยไม่จำเป็น

มาถึงตรงนี้คงทราบกันแล้วว่า ป้ายวงกลมหรือป้ายภาษีรถยนต์เป็นป้ายที่รถทุกคันต้องมีติดไว้ที่กระจกหน้ารถเพื่อแสดงว่าได้ชำระภาษีรถประจำปีแล้ว ฉะนั้นควรดูแลให้ดีไม่ให้เกิดการสูญหาย นอกจากนี้การหมั่นตรวจเช็กสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอก็ช่วยเพิ่มความอุ่นใจในการใช้รถ โดยเฉพาะยางรถยนต์ชิ้นส่วนเดียวของรถที่สัมผัสถูกพื้นผิวถนนในทุก ๆ สภาพ ทั้งถนนเปียก แห้ง ทางเรียบ ทางโค้ง หรือเส้นทางขรุขระ หากฝืนใช้งานยางที่ขาดประสิทธิภาพต่อไปอาจทำให้ยางแตกแล้วนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนได้ แต่ถ้าไม่รู้จะเลือกยางรถยนต์ยี่ห้อไหนดี แนะนำ Pirelli แบรนด์ยางรถยนต์ระดับไฮเอนด์สัญชาติอิตาลีที่มีความทนทานสูง ใช้งานได้นาน รับแรงกระแทกได้ดี ทั้งมาพร้อมเทคโนโลยีพิเศษอย่าง Run Flat และ Seal Inside ที่ช่วยให้สามารถใช้งานรถยนต์ได้ต่อแม้ยางมีปัญหาจากการถูกของแหลมคมทิ่มตำ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า