Pirelli Thailand by ATV เช็คราคายานยนต์ ออนไลน์

ต่อทะเบียนรถออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็สะดวก

นอกจากดูแลรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์เป็นสิ่งที่เจ้าของรถยนต์ทุกคนไม่ควรละเลย เพราะรถทุกคันที่วิ่งอยู่บนท้องถนนมีอายุทะเบียนที่อนุญาตให้ขับขี่ได้เพียง 1 ปี เมื่อครบรอบต้องไปยื่นชำระค่าภาษีหรือที่เรียกกันว่าต่อภาษีรถยนต์ประจำปี เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้รถทุกประเภท ทางกรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งบทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง มีขั้นตอนยังไง มาไว้ให้ทุกคนแล้ว

ภาษีรถยนต์ คืออะไร

ป้ายกระดาษสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่คนมีรถทุกคนต้องจ่ายภาษีรถยนต์ตามที่กฎหมายบังคับเมื่อถึงกำหนด โดยภาษีรถยนต์ที่จ่ายทุกปีจะถูกภาครัฐนำไปใช้พัฒนาปรับปรุงถนน รวมไปถึงการคมนาคมภายในประเทศ ด้วยเหตุนี้เจ้าของรถยนต์ทุกคนต้องทำการต่อภาษีรถยนต์หรือต่อทะเบียนรถยนต์ทุกปี ถ้าปล่อยให้ขาดนอกจากต้องเสียค่าปรับและยังเสียเวลาดำเนินการอีกด้วย

ต่อภาษีรถยนต์ ต้องทำตอนไหน

เพื่อให้รถยนต์ของคุณสามารถวิ่งได้อย่างถูกกฎหมายบนท้องถนน คนมีรถสามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ก่อนวันที่จะหมดอายุล่วงหน้า 90 วัน (3 เดือน) แต่ถึงอย่างนั้นการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีจะทำได้เมื่อมีการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รถประเภทไหน ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้

ก่อนที่จะยื่นต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ควรตรวจเช็กก่อนว่ารถที่ใช้งานอยู่ในชีวิตประจำวันเข้าเงื่อนไขรถที่สามารถต่อภาษีรถออนไลน์ได้หรือไม่ โดยประเภทรถที่สามารถต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้ มีรายละเอียดดังนี้

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์
 • รถยนต์อายุไม่เกิน 7 ปี (ถ้าเกิน 7 ปี ต้องทำการตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถ หรือ ตรอ. ให้เรียบร้อยก่อน)
 • รถจักรยานยนต์อายุรถไม่เกิน 5 ปี (ถ้าเกิน 5 ปี ต้องทำการตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถ หรือ ตรอ. ให้เรียบร้อยก่อน)
 • รถค้างชำระภาษีไม่เกิน 1 ปี
 • รถยนต์ติดแก๊ส ต้องยื่นเอกสารรับรองการติดแก๊สที่ถูกต้อง พร้อมใบตรวจสภาพจากวิศวกร
 • รถทุกจังหวัดที่มีสถานะทะเบียนปกติ หรือไม่ถูกระงับทะเบียนเนื่องจากค้างชำระภาษีประจำปี ติดต่อกันครบ 3 ปี
 • รถที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี/ไม่ใช่รถของหน่วยงานราชการ
 • รถที่ไม่ถูกอายัด
 • สามารถชำระภาษีรถล่วงหน้าก่อนสิ้นอายุภาษีได้ไม่เกิน 90 วัน

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ รถเกิน 7 ปี ทำได้หรือไม่

ช่างตรวจสภาพรถ
รถที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี ต้องเช็กสภาพรถก่อนต่อภาษี

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้รถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี (นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก) สามารถยื่นต่อภาษีรถยนต์ประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แต่ก่อนยื่นต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ต้องนำรถไปตรวจสภาพรถที่สถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือ ตรอ. ให้เรียบร้อยเสียก่อน หลังตรวจสภาพผ่านแล้วทาง ตรอ. จะออกใบรายงานผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมาย มาใช้ประกอบเวลายื่นชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • พ.ร.บ. รถยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ
 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ตัวจริง) หรือสำเนาทะเบียนรถยนต์ (กรณีรถติดไฟแนนซ์ให้ใช้สำเนาทะเบียนจากสถานบันการเงิน)
 • ใบตรวจสภาพรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่เกิน 7 ปี
 • รถยนต์ติดแก๊ส ต้องยื่นเอกสารรับรองการติดแก๊สที่ถูกต้อง พร้อมใบตรวจสภาพจากวิศวกร

ขั้นตอนการต่อภาษีออนไลน์

การต่อภาษีรถออนไลน์
การต่อภาษีรถออนไลน์ ภาพจาก eservice.dlt.go.th

(1) ไปที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th

(2) ทำการ Log-in เข้าสู่ระบบโดยใช้เลขบัตรประชาชน พร้อมใส่รหัสผ่าน หากเพิ่งเข้ามาใช้งานครั้งแรกให้ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ก่อน

(3) เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ไปที่หัวข้อบริการ เลือกชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเทอร์เน็ต

(4) ลงทะเบียนรถที่จะชำระภาษีรถประจำปี พร้อมกรอกข้อมูลประเภทรถ จังหวัดตามป้ายทะเบียน เลขตามทะเบียนรถ และชื่อผู้ครอบครอง หากเคยใช้งานแล้วสามารถเลือกรายชื่อรถที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีด้านล่างได้เลย

(5) ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงกรอกข้อมูล พ.ร.บ. เพิ่มเติม หากยังไม่มี พ.ร.บ. สามารถซื้อในขั้นตอนนี้ได้เลย เมื่อเสร็จแล้วให้เลือก “กรอกสถานที่จัดส่งเอกสาร” และกรอกที่อยู่ให้ครบถ้วน

(6) เลือกรูปแบบวิธีการชำระเงิน โดยระบบมีให้เลือกหลายช่องทาง ทั้งหักบัญชีธนาคาร ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

(7) เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้กด “ยืนยัน”

(8) หลังจากทำรายการเสร็จทุกขั้นตอนให้กลับมาที่หน้ายื่นชำระภาษีที่หน้าแรก เพื่อตรวจสอบผลการชำระภาษี ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวันที่ยื่นชำระ, วันสิ้นสุดอายุภาษี, วันสุดท้ายที่สามารถจะชำระเงินได้ พร้อมกับบอกถึงสถานะการชำระเงินว่าอยู่ในขั้นตอนไหน อีกทั้งยังสามารถเลือกเปลี่ยนช่องทางชำระเงินใหม่ได้

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ กี่วันได้รับเอกสาร

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางกรมการขนส่งทางบกจะจัดส่งเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 3-5 วันทำการนับจากวันชำระเงิน

จะเห็นได้ว่าการต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ใช้เวลาไม่นาน มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก อีกทั้งประหยัดเวลา เพียงเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานก็สามารถต่อภาษีรถจากที่ไหนก็ได้ นอกจากการชำระภาษีรถประจำปี การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ และสภาพของยางรถยนต์อยู่เป็นประจำ เพื่อให้สมรรถภาพด้านการขับขี่มีความพร้อมอยู่เสมอและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเลือกใช้ยางรถยนต์ที่เหมาะสมกับการใช้งานกับรถยนต์ช่วยให้ขับเคลื่อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะขับขี่ในช่วงเวลาไหน หรือต้องเจอกับเหตุการณ์ใด จึงควรใส่ใจกับการเลือกยางก่อนการเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ทุกครั้ง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า