Pirelli Thailand by ATV เช็คราคายานยนต์ ออนไลน์

แผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหาย เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

นอกจากเล่มทะเบียนรถที่ระบุข้อมูลต่าง ๆ ของตัวรถ ป้ายทะเบียนก็มีความสำคัญคล้ายคลึงกัน ดังนั้นเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ป้ายทะเบียนรถหายที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉพาะเมื่อต้องขับรถลุยน้ำในฤดูฝน หรือกรอบป้ายทะเบียนเสื่อมสภาพแล้วปลิวหลุดออกไป หากป้ายทะเบียนรถหายไป ต้องทำยังไง ? ก่อนขอป้ายใหม่ต้องแจ้งความไหม และสามารถยื่นคำร้องผ่านช่องทางออนไลน์ได้ไหม วันนี้ Pirelli ได้สรุปสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ได้ป้ายทะเบียนรถแผ่นใหม่มาฝาก

ป้ายทะเบียนรถ มีความสำคัญอย่างไร แบ่งเป็นกี่ประเภท

แผ่นป้ายทะเบียนรถ คือ ป้ายแผ่นโลหะที่ระบุหมวดตัวอักษรและตัวเลข เพื่อแสดงให้เห็นว่ารถยนต์ รถกระบะ รถ SUV รถออฟโรด หรือรถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อให้ง่ายต่อสังเกตและติดตามเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ทั้งนี้ตัวเลขที่ปรากฏบนแผ่นป้ายทะเบียนรถจะถูกบันทึกไว้บนสมุดเล่มทะเบียนรถเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดีหากป้ายทะเบียนสูญหายไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ขับขี่ต้องรีบดำเนินการขอป้ายใหม่โดยเร็ว เพราะหากไม่มีการติดแผ่นป้ายทะเบียนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยหากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 60 คือ ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

แล้วถ้าถามว่าป้ายทะเบียนรถมีกี่ประเภท และมีความหมายอย่างไร มาดูกัน

 • ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาวตัวหนังสือสีดำ คือ รถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถยนต์ รถ SUV หรือรถกระบะ 4 ประตู
 • ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาวตัวหนังสือสีเขียว คือ รถบรรทุกส่วนบุคคล เช่น รถบรรทุกส่วนบุคคล หรือรถกระบะ
 • ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาวตัวหนังสือสีน้ำเงิน คือ รถนั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งมากกว่า 7 ที่นั่ง
 • ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลืองตัวหนังสือสีดำ คือ รถรับจ้างที่บรรทุกผู้โดยสารได้ไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถแท็กซี่ และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
 • ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเหลืองตัวหนังสือสีแดง คือ ป้ายทะเบียนรถรับจ้างระหว่างจังหวัด
 • ป้ายทะเบียนรถพื้นสีแดงตัวหนังสือสีดำ คือ ป้ายทะเบียนรถที่กรมการขนส่งทางบกออกไว้ให้ใช้ชั่วคราวหรือที่เรียกว่า ป้ายแดง เพื่อแสดงว่ารถคันดังกล่าวยังไม่ได้จดทะเบียน โดยป้ายทะเบียนรถประเภทนี้มีข้อจำกัดในการใช้งานไม่เกิน 30 วัน ทั้งห้ามใช้งานในช่วงเวลาหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน
 • ป้ายทะเบียนรถพื้นสีฟ้าตัวหนังสือสีขาว คือ ป้ายทะเบียนรถพิเศษสำหรับหน่วยงานพิเศษของสถานทูต สถานกงสุล หรือองค์การระหว่างประเทศ
 • ป้ายทะเบียนรถที่มีลวดลายกราฟิก คือ ป้ายทะเบียนรถหมายเลขพิเศษที่มาจากการประมูล
 • ป้ายทะเบียนรถพื้นสีส้มตัวหนังสือสีดำ คือ ป้ายทะเบียนรถสำหรับใช้ทางเกษตรกรรม เช่น รถพ่วง รถแทรกเตอร์ หรือรถที่ใช้ทางการเกษตร
 • ป้ายทะเบียนรถพื้นสีเขียวตัวอักษรสีขาวหรือสีดำ คือ ป้ายทะเบียนรถบริการทัศนาจรและรถบริการให้เช่า

ป้ายทะเบียนรถหาย ต้องแจ้งความไหม ได้รับป้ายใหม่ภายในกี่วัน

เมื่อเกิดเหตุป้ายทะเบียนรถหลุดหายผู้ขับขี่ไม่ต้องกังวลใจจนเกินไป เพียงเตรียมเอกสารประจำตัวรถให้พร้อม และดำเนินเรื่องขอป้ายทะเบียนรถใหม่ที่สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่หรือจังหวัดที่รถจดทะเบียนไว้โดยไม่ต้องแจ้งความ ทั้งนี้ในการยื่นขอรับป้ายทะเบียนรถใหม่มีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท โดยผู้ขับขี่ที่ยื่นคำร้องจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันทำการ และระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้

ขอป้ายทะเบียนใหม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ผู้ชายกำลังเซ็นเอกสาร
เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นขอป้ายใหม่

ตามที่บอกไว้ข้างต้นว่าขั้นตอนในการขอรับป้ายทะเบียนรถใหม่นั้นไม่ยุ่งยาก เพียงเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ให้ครบก็สามารถดำเนินการได้เลย โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรณีเป็นเจ้าของรถเอง

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถ และเจ้าของรถต้องมาดำเนินการด้วยตัวเอง
 • หากไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย

กรณีรถติดไฟแนนซ์

 • สำหรับกรณีป้ายทะเบียนหายแต่รถยังผ่อนไม่หมด ผู้ขับขี่สามารถติดต่อบริษัทไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทน หรือจะดำเนินการด้วยตัวเองก็ได้เช่นกัน ถ้าผู้ขับขี่ยื่นคำร้องขอป้ายใหม่ด้วยตนเองมีเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง โดยผู้เช่าซื้ออาจต้องวางมัดจำในการยืมเล่มทะเบียนรถตัวจริง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทไฟแนนซ์
 • บัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ
 • หนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์
 • หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทไฟแนนซ์ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

กรณีเป็นนิติบุคคล

 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 1 ปี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มีอำนาจลงนามทุกคน
 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

ป้ายทะเบียนรถหาย ทำต่างจังหวัดได้ไหม

ถือเป็นอีกปัญหาที่ชวนปวดหัวสำหรับผู้ขับขี่ไม่น้อยเมื่อจู่ ๆ แผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายที่ต่างจังหวัด กรณีนี้สามารถแจ้งเรื่องขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ที่จังหวัดนั้น ๆ ได้หรือไม่ ? คำตอบคือ ไม่สามารถทำได้ เพราะการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ต้องทำที่สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่ หรือจังหวัดที่รถคันดังกล่าวได้จดทะเบียนไว้เท่านั้น แต่ถึงอย่างนั้นผู้ขับขี่ยังสามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนชั่วคราวที่สำนักงานขนส่งในจังหวัดนั้น ๆ ก่อนได้

แจ้งป้ายทะเบียนหายออนไลน์ได้ไหม

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้มีการยกเลิกบริการขอป้ายทะเบียนรถใหม่ออนไลน์แล้ว โดยผู้ขับขี่ที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายต้องไปยื่นคำร้องที่สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่หรือจังหวัดที่จดทะเบียนรถไว้เท่านั้น

นอกจากป้ายทะเบียนรถ การใช้งานรถยนต์ยังมีเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเพื่อความปลอดภัย นั่นคือการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ประจำปีก่อนต่อภาษีรถยนต์ประจำปี การหมั่นสังเกตความผิดปกติของรถโดยเฉพาะยางรถยนต์ ถ้าขับรถลุยแอ่งน้ำตื้น ๆ แล้วรถเกิดแฉลบ พวงมาลัยสั่นเวลาขับบนถนนเรียบไม่มีหลุมและไม่มีบ่อ หรือรถมีอาการไถลไปข้างไปใดข้างหนึ่งหลังผู้ขับขี่ปล่อยพวงมาลัยรถยนต์ไม่กี่วินาที สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนว่ายางรถยนต์อาจเสื่อมสภาพ ต้องบอกว่าเมื่อเกิดปัญหาลักษณะนี้ให้ผู้ขับขี่รีบดำเนินการเปลี่ยนยางรถยนต์ชุดใหม่ทันที

ส่วนผู้ขับขี่คนไหนที่กำลังมองหายางรถยนต์คุณภาพดี ได้มาตรฐาน มาพร้อมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยให้การใช้งานมีความปลอดภัยมากที่สุด ขอแนะนำยางรถยนต์ Pirelli ยางรถระดับพรีเมียม ที่มีให้เลือกเป็นเจ้าของครบตามความต้องการ ที่สำคัญตอนนี้ยังมาพร้อมการรับประกันยางนานถึง 1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร หากเกิดปัญหายางบาด บวม และแตกจากอุบัติเหตุต่าง ๆ แจ้งเคลมไว รับยางเส้นใหม่ไปใช้งานทันที สิทธิพิเศษแบบนี้สำหรับการซื้อยางรถยนต์ Pirelli by ATV เท่านั้น หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยางรถยนต์เพิ่มเติมได้ที่อินบอกซ์เฟซบุ๊ก m.me/PirellibyAsiatires

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า