Pirelli Thailand by ATV เช็คราคายานยนต์ ออนไลน์

จองทะเบียนออนไลน์ เรื่องง่ายทำได้ไม่ยุ่งยาก

ป้ายทะเบียนรถยนต์ถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของรถ เพราะเปรียบได้กับสิ่งที่ระบุตัวตนของเจ้าของรถ แผ่นป้ายทำมาจากโลหะหรือพลาสติก นอกจากบอกได้ถึงประเภทของรถยนต์ชนิดต่าง ๆ ยังมีประโยชน์อย่างมากในการติดตามผู้กระทำผิดเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น อาทิ ชนแล้วหนี โดนขโมยรถ หรือทำผิดกฎหมายจนได้ใบสั่งจราจร โดยปัจจุบันการจองทะเบียนรถยนต์สามารถทำได้ไม่ยากผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการใช้ข้อมูลและการดำเนินการเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น


ป้ายทะเบียนรถ โดยรวมมีกี่ประเภท


สำหรับป้ายทะเบียนรถยนต์ในประเทศไทย โดยปกติแล้วมักจะเห็นกันเป็นพื้นสีขาวและตัวอักษรสีดำ แต่จริง ๆ แล้วมีอีกหลายประเภทที่มีสีแตกต่างกันออกไป ดังนี้

 • ป้ายขาวอักษรดำ คือ ป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
 • ป้ายขาวอักษรฟ้า คือ ป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง
 • ป้ายขาวอักษรเขียว คือ ป้ายทะเบียนรถกระบะ
 • ป้ายขาวอักษรแดง คือ ป้ายทะเบียนรถสามล้อ
 • ป้ายเหลืองอักษรแดง คือ ป้ายรถรับจ้างระหว่างจังหวัด
 • ป้ายเหลืองอักษรดำ คือ ป้ายรถรับจ้าง
 • ป้ายเหลืองอักษรฟ้า คือ ป้ายรถยนต์รับจ้าง 4 ล้อขนาดเล็ก
 • ป้ายเหลืองอักษรเขียว คือ ป้ายรถสามล้อ
 • ป้ายแดงอักษรสีดำ คือ ป้ายทะเบียนรถชั่วคราวที่ออกให้กับรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมาย สามารถขับขี่ได้ชั่วคราวตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก
 • ป้ายเขียวอักษรขาว คือ ป้ายทะเบียนรถยนต์ประเภทบริการธุรกิจ รถยนต์บริการให้เช่า
 • ป้ายแสดอักษรดำ คือ ป้ายทะเบียนรถพ่วง รถบดถนน รถใช้งานการเกษตร
 • ป้ายขาวอักษรดำ อยู่หมวดอักษร TC กรุงเทพมหานคร คือ ป้ายทะเบียนรถที่ใช้ทดสอบก่อนการผลิต
 • ป้ายขาวอักษรดำ อยู่หมวดอักษร QC กรุงเทพมหานคร คือ ป้ายทะเบียนสำหรับรถทดสอบคุณภาพ
 • ป้ายทะเบียนที่ชื่อจังหวัดเปลี่ยนเป็น THAILAND ตามด้วยเลข 2 หลัก และหมวดอักษรเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลข คือ หมายเลขทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกออกให้ชั่วคราวเพื่อออกไปใช้ที่ภายนอกราชอาณาจักร
 • ป้ายทะเบียนกราฟิก คือ ป้ายทะเบียนที่ถูกจัดประมูลโดยกรมการขนส่งทางบก มีภาพพื้นหลังที่สื่อถึงจังหวัดนั้น ๆ
รถติดป้ายทะเบียน
รถติดป้ายทะเบียนของต่างประเทศ

จองเลขทะเบียนออนไลน์ หลักเกณฑ์และข้อควรระวัง


สำหรับหลักเกณฑ์และข้อควรระวังในการจองทะเบียนรถยนต์มีอยู่หลายข้อ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นอาจกลายเป็นโมฆะไม่สามารถจองป้ายทะเบียนออนไลน์ได้

 1. กรณีรถใหม่ ข้อมูลรถต้องถูกส่งบัญชีไปให้กับกรมการขนส่งทางบก และผู้ลงทะเบียนต้องได้รับรถยนต์แล้ว ถึงสามารถจองเลขทะเบียนได้ ส่วนกรณีรถจดทะเบียนแล้ว ต้องเป็นรถที่จดทะเบียนกรุงเทพมหานคร หรือได้แจ้งความประสงค์ขอย้ายรถมากรุงเทพมหานคร และมีสถานะรถปกติ
 2. ใส่หมายเลขทะเบียนที่เปิดให้จองได้ครั้งละ 1 หมายเลข ทั้งนี้สามารถเลือกเลขใหม่ได้จนกว่าจะจองเลขทะเบียนได้
 3. สามารถตรวจสอบวันจดทะเบียนได้ที่ ตารางจองเลขทะเบียน หากถึงเลขทะเบียน และกลุ่มหมวดเลขที่จองแล้ว จะสามารถจดทะเบียนได้ แต่ต้องจดทะเบียนก่อนวันที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เนื่องจากหากเกินระยะเวลาไปแล้ว สิทธิในหมายเลขดังกล่าวจะถูกปัดทิ้ง
 4. เมื่อจองเลขทะเบียนรถได้แล้ว สามารถจองเลขทะเบียนได้ใหม่อีกครั้งหลังผ่านไป 3 เดือน นับจากวันที่จองเลขทะเบียน โดยอ้างอิงจากเลขประจำตัว และรายละเอียดของรถที่จองทะเบียนได้
 5. เลขทะเบียนที่จองได้จะจดทะเบียนด้วยชื่อที่จองเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้ รถที่นำมาจดทะเบียนต้องมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองเป็นชื่อเดียวกับชื่อที่จองได้
 6. ผู้ถือสัญชาติไทย ให้ระบุตัวเลขบัตรประชาชนในการจองเลขทะเบียนเท่านั้น
 7. ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หากตัวอักษรหรือตัวเลขไม่ตรงตามบัตรประชาชน หรือเลขทะเบียนบริษัทไม่ตรงกับเอกสารนิติบุคคลถือว่าไม่ใช่คนเดียวกัน ไม่สามารถนำเลขมาจดทะเบียนได้
 8. เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนการค้า หรือเลขหนังสือเดินทางต้องติดกัน
 9. หากรูปแบบการใส่ชื่อ-นามสกุล ผิดไปจากที่กำหนด หรือรายละเอียดของรถยนต์ไม่ตรงกับหลักฐานของรถ หรือเบอร์โทรศัพท์ ไม่ใช่เบอร์ที่ติดต่อได้จริง ให้ถือว่าเป็นโมฆะ
 10. การจองจะเปิดให้เป็นแบบวันต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00น. ถึง 16.00น. ตามตารางการจอง
 11. กรมการขนส่งทางบก อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งล่วงหน้า
 12. หากมีข้อผิดพลาดในการจอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนหมวดอักษรให้ใหม่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้กรณีมีรถยนต์มากกว่า 1 คัน และต้องการจองหมายเลขทะเบียนรถมากกว่า 1 หมายเลข ต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปลดล็อกให้สามารถจองทะเบียนรถเพิ่มเติมได้ โดยเอกสารที่ต้องนำมาแสดงมีดังนี้

 • ผลการจองหมายเลขทะเบียนรถ และหลักฐานของรถคันที่ 1 (สำเนา)
 • หลักฐานของรถคันที่ 2 และสำเนาบัตรประชาชน หรือเลขทะเบียนบริษัท (สำเนา)
 • หากเป็นผู้ดำเนินการแทน ต้องมีใบมอบอำนาจจากเจ้าของรถ
ป้ายทะเบียนรถยนต์เก่า
ตัวอย่างป้ายทะเบียนรถยนต์เก่า

วิธีจองเลขทะเบียนรถออนไลน์


 • อ่านหลักเกณฑ์และข้อควรระวังให้เข้าใจ
 • เช็กตารางเปิดจองหมายเลข เพื่อดูตารางกำหนดเลขทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต
 • กดจองหมายเลขทะเบียน และยอมรับหลักเกณฑ์
 • เลือกประเภทรถที่ต้องการจองทะเบียน อาทิ รถกระบะ 4 ประตู รถเก๋ง รถตู้ หรือรถกระบะ
 • ใส่ข้อมูลต่าง ๆ ให้เรียบร้อยอย่างถูกต้อง เลือกยี่ห้อรถ และเลขทะเบียนที่ต้องการ
 • ตรวจสอบข้อมูลก่อนดำเนินการต่อไป
 • สามารถตรวจผลการจองทะเบียนได้ด้วยการใช้เลขบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือทะเบียนการค้า อย่าลืมบันทึกเป็นหลักฐาน และเข้าสู่ขั้นตอนจดทะเบียนต่อไป ภายในวันที่ระบบกำหนดไว้

การจองเลขทะเบียนรถออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถจัดการทุกขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คุณไม่ต้องมาเสียเวลาจากการใช้ชีวิตประจำวัน เหมือนกับ Pirelli by ATV ที่มีบริการที่ยอดเยี่ยม ทำให้คุณหมดห่วงเรื่องยางรถยนต์ด้วยการมีตัวเลือก ครบ จบ ไม่ต้องเสียเวลาชีวิตเพิ่มเติม แถมด้วยการรับประกันยาง กรณีบาด-บวม-แตก ที่สามารถเคลมฟรี 1 ปี หรือระยะทาง 25,000 กิโลเมตรโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท รับรองงานบริการคุณภาพ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อินบอกซ์เฟซบุ๊ก m.me/PirellibyAsiatires

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า