Pirelli Thailand by ATV เช็คราคายานยนต์ ออนไลน์

ต่อใบขับขี่หมดอายุ เรื่องสำคัญที่ทุกคนควรสนใจ

ในประเทศไทยมีจำนวนผู้ขับขี่ยานพาหนะเป็นจำนวนมากมายมหาศาล ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนหากจะสามารถขับขี่รถชนิดไหนต่างก็ต้องเข้ารับการทำใบขออนุญาตกันทั้งสิ้น โดยนอกเหนือจากจะเป็นการคัดกรองผู้ขับรถด้วยการทดสอบต่าง ๆ จากทางภาครัฐ ประโยชน์ของมันยังรวมไปถึงการทำประกันรถต่าง ๆ ทั้งยังสามารถนำไปสมัครงานบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้รถใช้ถนนด้วยเช่นกัน แต่หากใบขับขี่หมดอายุจะเป็นอย่างไร ต้องทำอย่างไรเพื่อขยายใบขับขี่ออกไปใหม่บ้าง เรามีคำตอบมาให้อ่านกัน


ใบขับขี่ขาด ก่อนรู้ขั้นตอนแก้ มาแบ่งประเภทกันก่อน


ใบขับขี่นั้นสามารถแบ่งออกได้อยู่ 2 ประเภท ซึ่งจะเป็นทั้งแบบ ส่วนบุคคล และ ทุกประเภท แต่ทั้งคู่ต่างกันอย่างไร เข้าใจกันได้ ดังนี้

ใบขับขี่ประเภทส่วนบุคคล(บ.)

 • เป็นประเภทที่ใช้สำหรับการขับรถขนส่งส่วนบุคคล โดยจะมีทะเบียนสีขาว ตัวอักษรสีดำ

ใบขับขี่ประเภททุกประเภท(ท.)

 • ใช้สำหรับการขับรถสาธารณะ หรือรถที่มีแผ่นป้ายทะเบียนสีเหลือง โดยใบขับขี่ประเภทนี้จะสามารถใช้ทดแทนใบอนุญาตขับขี่รถส่วนบุคคลได้

อย่างไรก็ดียังมีการแบ่งแยกย่อยอีกเป็นตัวเลขตามหลังตัวอักษร บ. และ ท. นั่นคือเลข 1 ถึง 4 โดยจะแบ่งออกไปเป็นตามน้ำหนักของรถ รวมไปถึงประเภทรถจำพวกลากจูงและบรรทุกวัตถุอันตรายด้วยนั่นเอง


สอบใบขับขี่ เตรียมตัวเองอย่างไรดี


สำหรับวิธีการเตรียมตัวในการสอบใบขับขี่ นอกเหนือไปจากการฝึกสอนจากทางโรงเรียนสอนขับรถต่าง ๆ แล้ว คุณยังสามารถทำแบบทดสอบและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจากเว็บของ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก (สนภ.) ได้เช่นกัน โดยจะมีตั้งแต่การให้ทำข้อสอบเสมือนจริงและยังมีเกร็ดความรู้ต่าง ๆ มากมายให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย

ตัวอย่างใบขับขี่
ถ้ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขก็สามารถสอบใบขับขี่ได้

ใบขับขี่รถยนต์ อยากทำครั้งแรกมีกฎเกณฑ์อย่างไร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • ไม่เป็นผู้พิการทางร่างกายที่เห็นว่าไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมองว่าเป็นอันตรายขณะขับรถ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือฟั่นเฟือน
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
 • เอกสารประกอบคำขอ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และ ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน
 • ค่าธรรมเนียม คำขอ 5 บาท รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 200 บาท

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ จุดเริ่มต้นง่าย ๆ ที่คนสอบครั้งแรกก็ทำได้


ปัจจุบันการสอบและต่อใบขับขี่สามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่เหมือนกับยุคก่อนที่ต้องคอย Walk-in จนต้องเสียเวลากันเป็นวัน ๆ ซึ่งสามารถเริ่มต้นด้วยการเข้าแอปพลิเคชั่นของ DLT Smart Queue ได้เลย พร้อมเลือกสำนักงานขนส่งใกล้บ้าน เข้าดูเมนูประเภทงานบริการและงานใบอนุญาต หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกก็ได้

ขั้นตอนทำใบขับขี่

 1. จองคิวเพื่อขอทำใบอนุญาตขับรถใหม่บนแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จะมีทั้งส่วนทดสอบเรื่องตาบอดสี ทดสอบสายตาทางลึกและกว้าง รวมไปถึงทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าของผู้ขับรถ
 3. เข้ารับการอบรบ 5 ชั่วโมง ในเรื่องกฎหมายการจราจรทางบกต่าง ๆ และการขับรถอย่างปลอดภัย
 4. ทดสอบภาคทฤษฎี 50 ข้อ ในส่วนนี้จำเป็นต้องผ่าน 90% หรือจำนวน 45 ข้อ
 5. ทดสอบภาคปฏิบัติ ได้แก่ ท่าเดินหน้า-ถอยหลัง ท่าถอยหลังเข้าจอด ท่าจอดรถเทียบทางเท้า
 6. ชำระเงินและรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ชั่วคราว อายุ 2 ปี

ต่อใบขับขี่รถยนต์กี่บาท มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง


สอบใบขับขี่รถยนต์
วิธีต่อใบขับขี่หมดอายุ เรื่องใกล้ตัวที่คนมีรถควรรู้

การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์จะขอแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ 3 ข้อให้เข้าใจได้ง่าย ๆ โดยแบบแรกคือการต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคลจาก 2 ปีเป็น 5 ปี อย่างที่สองคือการต่อใบขับขี่รถส่วนบุคคลอายุ 5 ปี ส่วนอย่างที่สามคือการขอใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปีกรณีขาดเกิน 1 ปี และ 3 ปี

 1. ต่อใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลจาก 2 ปี เป็น 5 ปี
 • เตรียมเอกสารประกอบคำขอ : บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลฉบับเดิม ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน
 • มีค่าธรรมเนียม 500 บาทและค่าคำขอ 5 บาท
 • ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้าน
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย : ทดสอบตาบอดสี ทดสอบสายตาทางลึก-กว้าง ทดสอบปฎิกิริยาทางเท้า
 • ชำระเงินและรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลอายุ 5 ปี
 1. ต่อใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลจาก 5 ปี เป็น 5 ปี
 • เตรียมเอกสารประกอบคำขอ : บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม (ก่อนหมดอายุไม่เกิน 6 เดือนหรือหมดอายุไม่เกิน 1 ปี) ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน
 • มีค่าธรรมเนียม 500 บาทและค่าคำขอ 5 บาท
 • ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้าน
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย : ทดสอบตาบอดสี ทดสอบสายตาทางลึก-กว้าง ทดสอบปฎิกิริยาทางเท้า
 • เข้ารับการอบรมจำนวน 1 ชั่วโมง เรื่องการขับรถปลอดภัยและมารยาทการขับรถ
 • ชำระเงินและรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลอายุ 5 ปี
 1. ขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล 5 ปี กรณีขาดเกิน 1 ปีและขาดเกิน 3 ปี
 • เตรียมเอกสารประกอบคำขอ : บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลฉบับเดิม ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน
 • มีค่าธรรมเนียม 500 บาทและค่าคำขอ 5 บาท
 • ยื่นคำขอ ตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้าน
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย: ทดสอบตาบอดสี ทดสอบสายตาทางลึก-กว้าง ทดสอบปฎิกิริยาทางเท้า
 • เข้ารับการอบรม 2 ชั่วโมง
 • ทดสอบข้อเขียน 50 ข้อ ต้องผ่านเกณฑ์ 90% หรือ 45 ข้อ
 • ในส่วนของกรณีขาดเกิน 3 ปีจะต้องเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติขับรถด้วย
 • ชำระเงินและรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลอายุ 5 ปี

เป็นอย่างไรกันบ้างกับความรู้น่าสนใจในการต่อใบขับขี่ที่รวมไว้แบบครบครัน หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย อย่าลืมว่าการพกใบขับขี่เป็นสิ่งสำคัญและสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณเองเสมอเมื่อต้องเดินทางไปบนท้องถนน ไม่ต่างกับ Pirelli ยางรถยนต์ระดับโลกคุณภาพเยี่ยม ความปลอดภัยสูงด้วยประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมยางรถยนต์กว่า 151 ปี ที่คุณสามารถเลือกสรรมาใช้งานได้ตามความต้องการ ทั้งยังมีการรับประกันที่ถึงอกถึงใจ ติดต่อได้เลยที่อินบอกซ์เฟซบุ๊ก Pirelli Thailand by ATV หรือทางลิงก์ m.me/PirellibyAsiatires

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า