Pirelli Thailand by ATV เช็คราคายานยนต์ ออนไลน์

ก่อนซื้อยางควรรู้ขั้นตอนการเคลมเมื่อยางเกิดปัญหา

การเปลี่ยนยางรถยนต์มักจะมีโปรเปลี่ยนยาง เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการเปลี่ยนยางรถยนต์ หนึ่งในโปรโมชั่นที่ได้รับความสนใจคือ การประกันยางรถยนต์เมื่อเกิดความเสียหายต่อยางรถยนต์ตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งเงื่อนไขนี้เป็นสิ่งที่ผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลให้เข้าใจ เพื่อให้เข้าใจสิทธิ์ในการเคลมยางรถยนต์

ช่องทางการซื้อยางที่มีการรับประกันยาง

โกดังยางรถยนต์
ผู้ซื้อควรเลือกซื้อยางที่มีการประกันยางรถยนต์

ผู้ใช้รถหลายคนสงสัยว่ายางรถยนต์มีประกันไหม ซึ่งยางรถยนต์มีการรับประกันที่ผู้ซื้อสามารถขอเคลมยางเส้นใหม่ได้ แต่มีเงื่อนไขกำหนดเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การรับโปรโมชั่นประกันยางรถยนต์นี้จะต้องเลือกซื้อจากแหล่งที่มีโปรโมชั่นนี้ก่อน ดังนี้

 • ประกันภัยรถยนต์

การทำประกันภัยรถยนต์เป็นการจ่ายเพื่อกระจายความเสี่ยง หากเกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์ตามที่กรมธรรม์คุ้มครอง ทางประกันภัยจะชดเชยค่าเสียหายให้ ซึ่งหากยางรถยนต์ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่ครอบคลุมในกรมธรรม์ ผู้ขับขี่จะได้รับการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้ฟรี

 • ร้านยางที่เข้าร่วมรายการ

ร้านค้าที่จำหน่ายยางรถยนต์จะมีโปรโมชั่นยางรถยนต์ดึงดูดลูกค้าอยู่ตลอดทั้งปี รวมถึงโปรโมชั่นการเคลมยางรถยนต์เมื่อเกิดปัญหาด้วย เช่น ประกันยางรถยนต์บีควิก ที่มีโปรโมชั่นบาด บวม แตก 1 ปี ประกันเคลมยางใหม่ฟรี สำหรับการเคลมยางที่มีปัญหาบาดจากของมีคม บวมจากการกระแทก และแตกจากการเบรกหรือกระแทก ใช้ได้สำหรับผู้ที่ซื้อยางและติดตั้งที่ร้านบีควิก พร้อมสมัครสมาชิก B-Member

 • ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ายางรถยนต์

การรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ายางรถยนต์จะเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ซื้อและมอบความอุ่นใจว่ายางมีปัญหาสามารถเคลมยางเส้นใหม่ได้ เช่น ยางรถยนต์ Pirelli by ATV มีการรับประกันยาง 1 ปี หรือ 25,000 บาท ในกรณีบาด บวม แตกจากอุบัติเหตุ เมื่อซื้อยางครบ 4 เส้น/ใบเสร็จ และการรับประกันตลอดอายุการใช้งานในกรณีที่พบปัญหาจากการผลิต

การเลือกซื้อยางรถยนต์จากแหล่งที่มีการรับประกันยางส่งผลดีเป็นอย่างมากในการใช้งาน หากยางเสียหายจะได้เปลี่ยนยางเส้นใหม่ได้ฟรีภายในระยะเวลาที่กำหนด

7 ข้อจำกัดที่ควรรู้ก่อนเคลมยางรถยนต์

การรับประกันยางจาก Pirelli
ผู้ผลิตและนำเข้ายางรถยนต์มักจะมีการรับประกันยางรถยนต์

การเคลมยางรถยนต์มีข้อจำกัดที่ต้องรู้ เพราะการเปลี่ยนยางใหม่ต้องเป็นไปตามที่เงื่อนไขกำหนด ผู้ที่ไม่อยากเสียสิทธิ์จึงควรทำตามขั้นตอนให้ถูกต้อง มีข้อจำกัดที่ไม่ควรมองข้าม ดังนี้

1.) ความพึงพอใจของสินค้า

ยางรถยนต์มีคุณสมบัติเด่นที่หลากหลาย เช่น ความนุ่มเงียบ การยึดเกาะ การรับน้ำหนัก ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ผู้ซื้อควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อ เพราะหากผู้ซื้อไม่พอใจในคุณสมบัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของยางจะไม่สามารถขอเปลี่ยนได้

2.) ระยะเวลาการเคลม

ยางรถยนต์มีการกำหนดระยะเวลาการเคลมอย่างชัดเจน เช่น ลูกค้ายางรถยนต์ Pirelli by ATV จะได้รับการประกันยางภายในระยะเวลาการใช้ 1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขใดถึงเกณฑ์ก่อน

3.) ความเสียหายกับยางรถยนต์

ถึงแม้จะเป็นการรับประกันเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้ฟรีในระยะเวลาที่กำหนด แต่มีการกำหนดลักษณะความเสียหายของยางรถยนต์เอาไว้ด้วย โดยยางรถยนต์ Pirelli by ATV จะต้องเสียหายจากการใช้งานหรืออุบัติเหตุ ไม่รวมความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือความจงใจทำลายยาง และหากยางมีรอยแผลจะต้องเป็นรอยแผลที่ไม่สามารถปะได้เท่านั้นจึงจะสามารถเคลมยางเส้นใหม่ได้

4.) การใช้งานผิดประเภท

หากผู้ใช้มีการใช้งานยางรถยนต์ผิดประเภท เช่น บรรทุกน้ำหนักมากจนเกินไป มีการปรับแต่งช่วงล่างรถยนต์จนส่งผลต่อยางรถยนต์ รวมไปถึงการเลือกซื้อยางผิดรุ่น ผิดขนาด ทางผู้ผลิตและผู้จำหน่ายจะไม่มีการรับเคลมในกรณีนี้

5.) ลงทะเบียนรับการประกันยางรถยนต์

การรับสิทธิ์ประกันยางรถยนต์จะมีการลงทะเบียนก่อน สำหรับลูกค้า Pirelli ที่ต้องการรับสิทธิ์การประกันยางจาก Pirelli โดยตรง ควรถามหายาง Pirelli by ATV แล้วสแกน QR Code บนยางรถยนต์ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนภายใน 14 วันหลังจากซื้อยาง หรืออีกช่องทางคือการซื้อยางทางออนไลน์ผ่านร้านค้า Official ของ Pirelli จะลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ หากพบปัญหาสามารถแจ้งขอเปลี่ยนยางกับแอดมินได้เลย

6.) การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ผู้ซื้อ

การประกันยางรถยนต์จะใช้สิทธิ์ได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อตั้งแต่แรก หากมีการขายยางรถยนต์ต่อให้ผู้อื่น หรือมีการเปลี่ยนมือผู้ใช้งานยางรถยนต์ แล้วเกิดกรณีต้องการใช้สิทธิ์ประกันยางจะไม่สามารถใช้ได้ ยกเว้นผู้ซื้อที่ลงชื่อในใบประกันยางรถยนต์จะเป็นผู้ขอเคลมด้วยตนเอง

7.) ยางเส้นใหม่ที่ได้รับ

การขอเปลี่ยนยางเส้นใหม่เนื่องจากยางเส้นเก่ามีปัญหาสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด แต่ยางเส้นใหม่ที่ได้จะเป็นยางยี่ห้อเดิม รุ่นเดิม และขนาดเดิม ยกเว้นกรณีที่ไม่มียางประเภทนั้นจึงจะเปลี่ยนเป็นยางอื่นที่คุณสมบัติใกล้เคียง หากยางเส้นใหม่มีราคาสูงกว่ายางเส้นเดิม ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างนี้ด้วย ส่วนยางเส้นเดิมที่นำมาเคลมจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ผลิตยาง

การเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ซื้อเข้าใจข้อยกเว้นบางประการที่ทำให้ไม่สามารถเคลมยางเส้นใหม่ได้ ผู้ที่สนใจยางรถยนต์ PIRELLI แล้วไม่อยากพลาดสิทธิ์การรับประกันยาง อย่าลืมถามหายางรถยนต์ Pirelli by ATV เพื่อรับการรับประกันการใช้ยาง 1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร ในกรณีบาด บวม แตกจากอุบัติเหตุ ใช้งานยางใหม่ได้อย่างอุ่นใจ สอบถาม Pirelli เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก m.me/PirellibyAsiatires

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า